6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

program přednášek


Přípravný výbor nejprve sestavil program semináře a následně vyhledal autory přednášek, kteří se dokáží fundovaně ujmout konkrétních témat. Nejedná se proto o účelový "rozprodej" času mezi komerční dodavatele zboží nebo služeb.
 

 

středa 12.11.2014

08:30
09:00

registrace účastníků
zahájení semináře
 

09:15

Aktuální vývoj návrhu nařízení o jednotném telekom. trhu EU

Mgr. Ondřej Malý - Rada Českého telekomunikačního úřadu

Chystaná regulace na evropské úrovni bude mí­t dopad na všechny uživatele i poskytovatele telekomunikační­ch služeb v EU. Přednáška postihne důležité body připravovaného naří­zení­, které nyní­ po první­m čtení­ v Evropském parlamentu projednává Evropská rada, tedy předevší­m roaming, síťovou neutralitu a ochranu spotřebitele.

 

10:00

Mobilní služby a zařízení z pohledu regulátora

Ing. Pavol Zöld - Český telekomunikační úřad

ČTÚ dostává od občanů různé stížnosti, podněty, žádosti o informace apod. týkající se i mobilních služeb a zařízení. Přednáška shrnuje některé poznatky z této oblasti a pro vybrané typy podání popisuje možnosti řešení Úřadem, jinými správními orgány, poskytovateli služeb elektronických komunikací nebo prodejci mobilních zařízení.

 

10:45

přestávka na kávu
 

11:00

Historie a současný stav české mobilní telefonie

RNDr. Jiří Peterka - Univerzita Karlova, Katedra softwarového inženýrství

Ohlédnutí za nejvýznamnějšími okamžiky naší mobilní minulosti: nástupem sítí NMT, GSM, UMTS i LTE, aukcemi, konsolidací, kovergencí a změnami operátorů, nástupem virtuálů, vývojem cen i podmínek pro zákazníky, oblibou datových služeb.

 

11:45

Základní technické principy GSM sítí

Ing. Ján Kučerák - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

Přednáška se zabývá rozborem základní­ch vlastností­ funkční­ch bloků moderních telekomunikační­ch sítí­ NMT, GSM a UMTS, poskytuje přehled vývoje architektury a s tí­m souvisejí­cí­ch změn ve fungování­ mobilní­ch sítí­ od 2G po 4G.
 

12:30 

přestávka na oběd

 

13:30

Nově zaváděné mobilní technologie LTE a VoLTE

Ing. Ján Kučerák - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

Přednáška navazuje na předchozí­ a rozví­jí­ problematiku poskytování­ hlasových služeb ve 4G sí­tí­ch s ohledem na souběžné fungování 4G a starší­ch technologií­. 

 

14:15 

Realizace vlastní BTS stanice postavené na OpenBTS

Ing. Martin Mikulec - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky

Přednáška se zabývá problematikou zprovoznění vlastní BTS stanice. Po hardwarové stránce je řešení postaveno na Universal Software Radio Peripheral (USRP N210). Provoz stanice je ovládán prostřednictvím opensource projektu OpenBTS a pobočkové ústředny Asterisk .

 

15:00

Problematika odposlechu mobilních sítí GSM a UMTS

Ing. Pavel Bezpalec Ph.D. a Ing. Michal Kašík - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

Protokoly standardu GSM jsou známy i dobře popsány a GSM šifry A5.1 a A5.2 jsou už prolomeny. Stejně tak, jako se vyvíjí komunikační­ možnosti v telekomunikačních a datových sítí­ch, vyví­jí­ se také technologie a metody, umožňující­ nasazení­ odposlechů na zdánlivě bezpečných komunikačních kanálech GSM. S jistým zpoždění­m se také vyví­jí­ a nasazují­ technologie, jak tyto odposlechy odhalit a lokalizovat. V této přednášce se budeme zabývat ochranou proti těm odposlechům, které narušují­ kmitočtové spektrum v pásmu GSM / UMTS .

 

15:45

slosování věcných cen
a ukončení 1. dne

 


čtvrtek 13.11.2014

09:00

zahájení 2. dne
 

09:15

 

Přehled telefonních a obdobných čísel a kódů

Ing. Pavol Zöld - Český telekomunikační úřad

ČTÚ vykonává správu většiny telefonních a obdobných čísel a kódů. Současně se využívají i čísla a kódy, které nejsou ve správě ČTÚ, např. internetové adresy. Přednáška shrnuje poznatky z této oblasti, u vybraných typů čísel a kódů popisuje typické stížnosti, které ČTÚ dostává a uvádí možnosti pro získání informací týkající se problematiky číslování sítí a služeb elektronických komunikací.

 

10:00

2. část (pokračování) předchozí zdvojené přednášky (2 x 45 min)
 

10:45

přestávka na kávu
 

11:00

Principy signalizace SIP

Ing. Lukáš Macura - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Přednáška shrnuje problematiku VoIP protokolů se specializací­ na SIP. Shrnuje vývoj spojovací­ch systémů, vývoj VoIP protokolů, jejich výhody, nevýhody a možnosti nasazení. Ve druhé části se specializuje na SIP protokol jako takový, se všemi jeho výhodami, nevýhodami a možnostmi, kde budou popsány jednotlivé metody protokolu SIP. Diskutována bude i problematika přímo související­ s praktickým provozem VoIP ústředny, jako výběr kodeků, bezpečnost a správný výběr technologie.

 

11:45 

2. část (pokračování) předchozí zdvojené přednášky (2 x 45 min)

 

12:30

přestávka na oběd
 

13:30

Dimezování moderních telekomunikačních sítí

Ing. Petr Hampl Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

Z pohledu dimenzování je klíčový charakter vstupního toku a způsob užití dostupné přenosové kapacity jednotlivými službami. S nástupem nových interaktivních služeb (VoIP, videotelefon,.) přestává být klasický pohled na dimenzování s užitím Erlangova modelu systému se ztrátou aplikovatelný. Východiskem při dimenzování systémů s koexistencí několika interaktivních služeb s rozdílnými požadavky na přenosové rychlosti může být zobecněný Erlangův model. Přednáška se proto zaměřuje na možnosti dimenzování s ohledem na dodržení požadovaných parametrů GoS.

 

14:15

Srovnání opensource ústředen

Ing. Martin Mikulec - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky

Opensource v telekomunikacích, stejně jako v ostatních IT oborech, sehrál svoji důležitou úlohu v boji s uzavřenými, proprietárními řešeními velkých hráčů na trhu. Přednáška teoreticky i prakticky srovnává nejpoužívanější projekty VoIP ústředen (Asterisk, Freeswitch, Kamailio) a usnadňuje výběr vhodné platformy pro budoucí konkrétní nasazení.

 

15:00

2. část (pokračování) předchozí zdvojené přednášky (2 x 45 min)
 

15:45

slosování věcných cen
a ukončení semináře 

 

 

 

 

Prezentace ke všem přednáškám jsou ke stažení zde 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105