6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

Slovenská VoIP telefonie

 

pořadatelé:

Katedra telekomunikácií FEI STU Bratislava

Výskumný ústav spojov, n.o.
xPhoNet CZ s.r.o.
 

místa konání: 

Výskumný ústav spojov Banská Bysrica
 

termín konání: 

září 2010 (september 2010)
  

přednášky:

Vývoj slovenského trhu elektronických komunikácií
Ing. Ivana Latiakova - Výskumný ústav spojov, n.o.

 

 

Pravidlá poskytovania služieb VoIP

Ing. Kamil Mikulášek - Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
  

 

Číslovanie a pravidlá prenositeĺnosti čísel
Ing. Vladimír Murín - Výskumný ústav spojov, n.o.

 

 

VoIP v prostedí s IMS
Ing. Ivan Majer CSc. - Slovenské telekomnikácie a.s.

 

 

Meranie vo VoIP telefónii
Ing. Branislav Bárta - JDSU CEE
 

 

Hodnotenie kvality služieb VoIP
Ing. Milan Kováčik - Výskumný ústav spojov, n.o.

 

 

Zákon o elektronických komunikáciách
JUDr. Michaela Jánošíková - Ministerstvo dopravy, pošto a telekomunikacií SR

 

 

Technické možnosti prepájania VoIP a klasických sietí
Ing. Juraj Eliáš - GTS Slovakia a.s.

 

 

Vzájomné odúčtovanie a riešenie sporných prípadov
Ing. Stanislav Kovář - GTS Central Europe

 

 

Princípy a ukážky testeru telefónnych sietí
Ing. Ivo Fišer - xPhoNet CZ s.r.o.

 

 

Bezpečnost VoIP telefónie

Ing. Miroslav Vozňák Ph.D. - VŠB-TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekom. techniky

 

 

Technické aspekty podvodov v telefónii
Ing. Pavel Troller CSc., ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105