6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

teorie a praxe ip telefonie 2004

pořadatelé:

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
ProTel engineering, spol. s r.o., firma vyvíjející telefonní HW a SW

SDĚLOVACÍ TECHNIKA, měsíčník pro elektroniku a telekomunikace

 

přípravný výbor:

Doc. Ing. Boris Šimák CSc.
Ing. Radko Hochman CSc.

Ing. Pavel Bezpalec

RNDr. Petr Beneš

Ing. Dag Jeger
Ing. Ivo Fišer
 

přednášky:

Konvergence komunikačních a informačních technologií

Ing. Radko Hochman CSc. - ProTel engineering, spol. s r.o.

 

 

Problematika QoS v klasických a IP telefonních sítích

Doc. Ing. František Křížovský CSc. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Technické principy IP telefonie

Ing. Miroslav Vozňák Ph.D. - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekom. techniky

 

 

Principy zpracování hlasu v klasické  IP telefonii

Doc. Ing. Boris Šimák CSc. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Metody signalizace v telekomunikačních sítích

Ing. Milan Rada CSc. - TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací

 

 

Signalizační a komunikační protokoly v IP telefonech

Ing. Pavel Bezpalec - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Číslování a komunikační protokoly v IP sítích

Ing. Pavel Troller CSc. - GTS CZECH a.s. a ČVUT FEL, Katedra telekom. techniky

 

 

Přenosové plány v klasických a IP sítích

Ing. Martin Otradovec - TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací

 

 

Měření a hodnocení QoS v IP telefonii

Doc. Ing. Jan Holub Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra měření

 

 

Ekonomické aspekty IP telefonie

Ing. David Capoušek - Contactel s.r.o.

 

 

Normalizační aktivity v IP telefonii

Ing. Rita Pužmanová CSc. MBA - nezávislá síťová specialistka

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105