6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

teorie a praxe ip telefonie 2006

pořadatelé:

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
ProTel engineering, spol. s r.o., firma vyvíjející telefonní HW a SW

SDĚLOVACÍ TECHNIKA, měsíčník pro elektroniku a telekomunikace

 

přípravný výbor:

Doc. Ing. Boris Šimák CSc.
Ing. Radko Hochman CSc.

Ing. Pavel Bezpalec

RNDr. Petr Beneš

Ing. Dag Jeger
Ing. Ivo Fišer
 

přednášky:

Současnost a budoucnost VoIP sítí

Jakub Ditrich - konzultant pro on-line služby

 

 

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Ing. Pavel Bezpalec - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Kvalita hovorového signálu v telefonních sítích

Doc. Ing. Jiří Vodrážka Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Signalizace SIP

Ing. Miroslav Vozňák Ph.D. - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekom. techniky

 

 

Signalizace SS7

Ing. Petr Vacek, Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Méření a monitorování a signalizace SIP i SS7

Ing. Libor Havlíček - HKE spol. s r.o.

 

 

Číslování a adresace VoIP sítí

Ing. Pavel Troller CSc. - GTS CZECH a.s. a ČVUT FEL, Katedra telekom. techniky

 

 

Podmínky pro uvádění VoIP na trh

Ing. František Šebek - TESTCOM, Technický a zkušební ústav telekomunikací

 

 

Legislativa podnikání a užívání VoIP

Michal Frankl, Rada Českého telekomunikačního úřadu

 

 

Principy, podmínky a modely IP televize

Ing. Jiří Kánský CSc. a Ing. Tomáš Dratva - Telefónica OCzech Republic, a.s.

  

 

Porovnání českých VoIP operátorů

Ing. Jiří Došla - telekomunikační konzultant

 

 

Bezpečnost provozu VoIP

Ing. Tomáš Vaněk Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105