6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

teorie a praxe ip telefonie 2008

pořadatelé:

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
ProTel engineering, spol. s r.o., firma vyvíjející telefonní HW a SW

SDĚLOVACÍ TECHNIKA, měsíčník pro elektroniku a telekomunikace

Telefonujeme.cz, diskuse o telefonování přes internet s VoIP
 AODT, z.s.p.o., asociace operátorů digitální telefonie
 

přípravný výbor:

Doc. Ing. Boris Šimák CSc.

Ing. Pavel Bezpalec Ph.D.
Ing. Ivo Fišer
Ing. Roman Vithous
Ing. Eduard Kučera
 

přednášky:

Kam kráčí IP telefonie ?

Doc. PhDr. David Šmahel Ph.D. - Digimark

 

 

Český trh hlasových služeb

Ing. Zdeněk Brabec CSc. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Telefonní ústředny Asterisk

Ing. Miroslav Vozňák Ph.D. - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekom. techniky

 

 

Telefonní ústředny PhoNet

Ing. Ivo Fišer - ProTel engineering spol. s r.o.

 

 

Koncová zařízení VoIP

Bc. Filip Řezáč - CESNET, zájmové sdružení právnických osob

 

 

Posuzování kvality hlasu

Ing. Miloslav Brada a Ing. Jan Zelenka - ČVUT FEL, Katedra telekomunkační techniky

 

 

Přehled telefonních služeb

Ing. Pavel Bezpalec Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunkační techniky
 

 

Principy technologie IMS

Ing. Ján Kučerák - ČVUT FEL, Katedra telekomunkační techniky
 

 

Principy technologie UMA

Ing. Václav Doleček - ČVUT FEL, Katedra telekomunkační techniky

 

 

eNUM - principy, zkušenosti a ukázky

Ing. Jan Růžička - CESNET, zájmové sdružení právnických osob

 

 

xPhoNet - principy, zkušenosti a ukázky

Ing. Ivo Fišer - ProTel engineering spol. s r.o.

 

 

Obchodní model telefonního operátora

Ing. Petr Pobořil - Mattes AD spol. s r.o.

 

 

VoIP komunikace z pohledu české legislativy

Ing. Roman Vithous - Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o.

 

 

Bezpečnost v oblasti VoIP

Ing. Tomáš Vaněk Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunkační techniky

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105