6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

Teorie a praxe telefonie 2014

pořadatelé:

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

xPhoNet CZ s.r.o., telefonní operátor pro VoIP operátory

HELIOT applications s.r.o., poskytovatel telefonního software

 
přípravný výbor:

Prof. Ing. Boris Šimák CSc.

Doc. Ing. Miloš Schlitter CSc.

Ing. Pavel Bezpalec Ph.D.
Ing. Ivo Fišer
PhDr. Helena Šusterová

Hana Peřinková Dis.
 

přednášky:

Aktuální vývoj návrhu nařízení o jednotném telekomunikačním trhu EU

Mgr. Ondřej Malý - Rada Českého telekomunikačního úřadu

 

 

Mobilní služby a zařízení z pohledu regulátora

Ing. Pavol Zöld - Český telekomunikační úřad
 

 

Historie a současný stav české mobilní telefonie

RNDr. Jiří Peterka - Univerzita Karlova, Katedra softwarového inženýrství
 

 

Základní technické principy GSM sítí

Ing. Ján Kučerák - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky

 

 

Nově zaváděné mobilní technologie LTE a VoLTE

Ing. Ján Kučerák - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
 

 

Realizace vlastní BTS stanice postavené na OpenBTS

Ing. Martin Mikulec - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky
 

 

Problematika odposlechu mobilních sítí GSM a UMTS

Ing. Pavel Bezpalec Ph.D. a Ing. Michal Kašík - ČVUT FEL, Katedra telekomunik. techniky
 

 

Přehled telefonních a obdobných čísel a kódů

Ing. Pavol Zöld - Český telekomunikační úřad

 

 

Principy signalizace SIP

Ing. Lukáš Macura - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 

 

Dimezování moderních telekomunikačních sítí

Ing. Petr Hampl Ph.D. - ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
 

 

Srovnání opensource ústředen

Ing. Martin Mikulec - VŠB-TUO FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105