6. dvoudenní odborný seminář Hotel Olšanka, 12. a 13. listopadu 2014

záměr seminářů


Tyto dvoudenní semináře jsou vždy koncipovány jako soubor odborných nekomerčních přednášek.

Ambicí seminářů je pravidelné doplňování znalostí potřebných ke kvalitnímu provozování privátních i veřejných telefonních zařízení, ústředen a sítí. Tomuto záměru je podřízena příprava seminářů. Nejprve je vždy vytvořen odborný program. Témata přednášek reagují na aktuální dění v oboru a na reálné potřeby odborné veřejnosti. Až následně jsou hledáni autoři přednášek schopní předat své znalosti veřejnosti.

Tyto semináře se konají jednou za dva roky a jsou určeny pro telefonní a počítačové techniky i obchodníky a manažery. Obsah přednášek jistě ocení výrobci, dovozci, prodejci, povozovatelé i uživatelé moderní telefonní techniky. Pravidelně se účastní také pracovníci státní správy. V závěru všech přednášek zůstává prostor pro dotazy posluchačů. V mnoha případech dotazy přecházejí do velmi zajímavých diskusí.


telefon-old telefon-ip brana mobil-old mobil

 

Seminář nefunguje na principu rozprodeje času pro komerční prezentace zboží či služeb. Naopak, přednášející dostávají za svá vystoupení honoráře, které jsou financovány z poplatků účastníků.

První seminář se konal na konci roku 2004. Telefonní i počítačoví technici se v té době už setkávali s VoIP telefonií. Problémem mnoha telefoňáků tehdy však byly nedostatečné znalosti datových sítí, počítačových serverů, operačních systémů apod. Většina ajťáků se tehdy zase špatně orientovala v telefonní terminologii a v principech klasické telefonie. Z toho vyplývaly nemalé problémy při zprovozňování, propojování a užívání IP telefonů, VoIP bran a telefonních ústředen s VoIP porty. Cílem semináře bylo doplnění vědomostí obou skupin lidí zabývajících se IP telefonií.

Nemalý úspěch prvního semináře byl povzbuzující. Příprava takovéto akce však nebyla jednoduchá. Z těchto důvodů jsou další semináře pořádány v dvouletém cyklu. Prvního semináře se účastnilo přes 200 osob. Dalších seminářů se v letech 2006, 2008, 2010 a 2012 účastnilo vždy okolo 150 posluchačů. Tradičním místem konání zůstává Hotel Olšanka.

V roce 2014 došlo ke dvěma změnám. Z názvu vypadla zkratka IP a seminář byl nyní zaměřen také na mobilní telefonii. A stařičký primitivní web semináře byl konečně nahrazen novými stránkami. To podstatné se však nezměnilo - zkraje listopadu se v Hotelu Olšanka sešli čeští i slovenští odborníci na telefonii.

Program letošního semináře najdete zde
 
 

Za přípravný výbor
 

Ivo Fišer

Ing. Ivo Fišer

 

 

Kontaktujte nás

Kontakty

xPhoNet CZ s.r.o.

U Seřadiště 7/65
101 00 Praha 10 - Strašnice

tel.: 210 326 101
fax: 210 326 105